FONTÁNYI BORÁSZAT

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Üzemeltetői adatok
Cégnév: Fontányi Borászat Kft.
Székhely: 7800 Siklós, Iskola utca 15.

Telephely:Siklós, Csukma dűlő 150.
Adószám: 22794631-2-02
Elektronikus elérhetőség: https://fontanyiboraszat.hu

Cégjegyzékszám:02-09-076125

email: info@fontanyiboraszat.hu

Telefonos elérhetőség: 06 30 3624962
Számlaszám: 10402434 50526772 69781007 (K&H Bank)
 

I.              Bevezetés

A megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy számára a webshopon leadott megrendelés, illetve a Vásárlási szerződés és feltételek elfogadása fizetési kötelezettséggel jár.

A termékek kiszállítása kizárólag Magyarország terültére történik, külföldi címre szállítandó megrendelés teljesítését a Fontányi Borászat Kft. nem vállalja.

A megvásárolt termékeket tilos tovább értékesíteni. Az áru átvételkor kapott számla a termék származásának igazolására továbbértékesítés esetén nem alkalmas.

A Fontányi Borászat Kft. csak a  a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül(webshop) az  általa gyártott és forgalmazott alkoholtartalmú termékekre (a továbbiakban: termék), illetve kiegészítő eszközökre leadott rendelésekért felel.

A vásárlási szerződés a a Fontányi Borászat Kft. és a rendelést leadó magánszemély, vagy vállalkozás, mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő) között jön létre az adott megrendeléssel.

A Fontányi Borászat Kft  kijelenti, hogy mind a webshop működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

A termékre vonatkozó vásárlási szerződést a Fontányi Borászat Kft. írásban megkötött szerződésnek tekinti, melyet a rendelésszámon rögzít, és amely utóbb is hozzáférhető. A szerződés nyelve a magyar nyelv.

A megrendelő a vásárlási feltételek megismerése és maradéktalan elfogadásával az alábbiak szerint köt szerződést a Fontányi Borászattal.

 1. Tájékoztatás a termék lényeges tulajdonságairól

A webshopban a termék adatlapján feltüntetésre kerülnek az azzal kapcsolatos tudnivalók, a fogyasztást segítő információk, amelyek az előzetes tájékozódást segítik. A megrendelő által megvásárolt és átvett termék csomagolása tartalmaz minden információt, amely feltüntetését jogszabály előírja.

A vásárlási szerződés elfogadásával a megrendelő kifejezetten rögzíti, hogy a megvásárolni kívánt termék(ek) minden lényeges tulajdonságáról meggyőződött.

Kérjük, hogy mielőtt termékeinket megrendeli webáruházunkon keresztül, figyelmesen olvassa el szerződési feltételeinket, megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja az ÁSZF-et!

Az Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) érvényes 2024.03.18-tól visszavonásig. Az ÁSZF módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges módosítások a már visszaigazolt megrendeléseket természetesen nem érintik.

Jelen szerződés nyelve a magyar, a megrendelés e-mailes visszaigazolásának nyelvével megegyezően.

A szerződés (Korm.r.4.§ 10.) távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. Nem minősül írásba foglalt szerződésnek, iktatásra nem kerül, a későbbiekben papír alapon nem előhívható.

Jelen szerződés üzlethelyiségen kívül kötött szerződés (Korm.r.4.§ 14.): olyan fogyasztói szerződés,

 1. a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;
 2. b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;
 3. c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek
 4. egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
 5. d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése.

Jelen weboldal “távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz”-nek minősül.

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Webáruházunk nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

– Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Önt, hogy csatlakozzon a webáruház weboldalára, ott megrendelést adjon le.

– A számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

Webáruházunkkal és megrendeléseivel kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel keressen minket az alábbi elérhetőségeinken: Telefon: 30/3624962

E-mail: info@fontanyiboraszat.hu

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

 

 • A szerződési feltételek alapjául szolgáló jogszabályok:
 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

              2001.évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

 1. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

                    151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

                    45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

                     19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 1. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 2. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

        AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján

 történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet,

 továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

        AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

 védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

 

 

 1. Árainkkal,  a fizetendő összeggel kapcsolatos tudnivalók

Áraink forintban értendők és a jogszabályban meghatározott 27% ÁFA-t tartalmazzák. Amennyiben webáruházunkban változik egy termék ára, az a honlapon történő megjelenéstől érvényes, a már visszaigazolt megrendeléseket nem érinti.

A megrendelésért fizetendő végösszeg a vásárolt termék(ek) árából és a szállítási költségből adódik össze. Csomagolási díjat nem számítunk fel.

A megrendelés elküldése a megrendelő fizetési kötelezettségét vonja maga után.

Előfordulhat, hogy a honlapon nyilvánvalóan hibás ár jelenik meg egy terméknél(pl. 0, azaz Nulla Ft) – esetleges technikai hiba miatt – , ezért felelősséget nem vállalunk.

A visszaigazolást automata rendszer generálja, tehát az ár ezt követően, a második e-mailben kerül korrigálásra. A megrendelő ilyen esetben eldöntheti, hogy megvásárolja a terméket a javított áron, vagy elállhat a vásárlástól.

A vételár kiegyenlítése az alábbi módon történhet:

Banki átutalás: Előre utalás bankon keresztül díjbekérő előzetes megküldése után, szállítás az összeg beérkezését követően. A végszámlát a csomagban küldjük.
Kedvezményezett neve: Fontányi Borászat Kft. Bankszámlaszám: 10402434-50526774-85821008 (K&H Bank)
Közlemény: kérjük, írja a rendelésszámot(díjbekérő számát ) a közleménybe (visszaigazoló e-mailben
megtalálható)
A számlát a csomagban küldjük. Kiszállítás:
Kiszállítási határidő
Kiszállítást minden hétköznap 08.00 – 18.00 óra között teljesíti a futárszolgálat.
A termékek kiszállítási általános határideje 1- 7 munkanap.
Kiszállítás módja
A Webáruházban leadott megrendelések kiszállítása a Szolgáltatóval kötött külön
szerződés alapján csomagküldő szolgálat(ok) közreműködésével történik.
Szállítási címnek minden esetben olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím),
ahol munkanapokon 8 és 18 óra között folyamatosan tartózkodik és a terméket át
tudja venni.

 

 

 1. Termékekkel kapcsolatos tudnivalók

Webáruházunkban megvásárolható termékeinkről minden részletes információt megtalál az adott termék mellett. Az adatok tájékoztató jellegűek, a képek esetenként illusztrációk.

Aktuális raktárkészletünk nincs vezetve honlapunkon, így előfordulhat, hogy egy megrendelést nem tudunk teljesíteni, ezért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a vételár kiegyenlítése már megtörtént, azt természetesen visszatérítjük.

 1. Honlapunk műszaki üzemeltetése

Tájékoztatjuk vásárlóinkat (2001:CVIII.Ektv.4.§ h), hogy weboldalunk, a https://fontanyiboraszat.hu szolgáltatója 23VNET  Kft.Címe:Budapest, Visegrádi Út 47/b 1132

email:info@net23.hu

A webáruházunka beérkező megrendelések adatainak tárolása Magyarországon történik.

 • Szállítással kapcsolatos tudnivalók

Megrendelőink az alábbi szállítási módok közül választhatnak:

a., Személyes átvétel Siklóson

 

Átvétel helye: Fontányi Borászat Kft , 7800 Siklós, Csukma dűlő 150.

Átvétel ideje: nyitva tartási időben munkanapokon: hétfő-péntek 7-12,13-16h

Amint a megrendelése átvehető, erről e-mailben értesítjük Önt. Természetesen ebben az esetben szállítási költsége nem lesz. Amennyiben a személyes átvételi módot választja, a 2001. évi CVIII. törvény (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről) alapján, az ugyanúgy elektronikus kereskedelemnek minősül, így a vevőt ugyanolyan jogok illetik meg, mintha nem személyes átvétellel kérte volna a terméket.

b., Futárszolgálattal történő házhozszállítás – Magyarország területén.

Az Ön által megrendelt csomagot a kiállított díjbekérő összgének  megérkezése után  (ÁTUTALÁSA)  1-7 munkanapon belül átadjuk a futárszolgálatnak, a futár az átvett csomagot legkésőbb az átvételtől számított 5 munkanapon belül kézbesíti. A csomagokat a futárszolgálat hétköznap 8-18 óra között kézbesíti, szombaton és vasárnap nincs kiszállítás.

Kérjük, figyeljen rá, hogy pontos szállítási adatokat adjon meg, illetve, ha megrendelését nem lakóhelyére kérte – hanem például munkahelyére – úgy tüntesse fel a szállítási címen lévő lakó nevét vagy intézmény nevét is!

A megrendelt csomag átvétele előtt kérjük, hogy a futárszolgálat munkatársával együtt vizsgálják meg a csomagot, hogy nem sérült-e. Ha nem találja rendben a szállítmányt, kérjük, ne írja alá az átvételi elismervényt, és ne vegye át a csomagot! Töltse ki a futárnál található jegyzőkönyvet, és kérjük felénk is jelezze problémáját! Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.

A futárszolgálattal történő házhozszállítás díjai a következők:

A házhozszállítás díja LDTRANS  LOGISZTIKAI Kft. ÉS SPRINTER FUTÁRSZOLGÁLAT igénybevétele esetén  fix 2.190 Ft 30 kg /csomag súly határig (1 palack 0,75 l bor súlya 1,4 kg), minden 25.000 Ft feletti megrendelésnél ingyenes 80kg súlyhatárig.

Magyar posta csomagszállítását is igénybe veheti az alábbi linken található aktuális díjszabás ellenében: https://www.posta.hu/belfoldi_csomagmegoldasok

A megrendelt termék(ek)et a webáruház működtetője köteles futárszolgálat útján a megjelölt szállítási címre eljuttatni, amennyiben a termékek vételára kiegyenlítésre került . Amennyiben a megrendelés vagy annak egy része valamilyen okból nem, vagy csak egy későbbi időpontban teljesíthető, arról a webáruház működtetője köteles telefonon vagy e-mailben tájékoztatni a megrendelőt. Megrendelő köteles a megrendelt termékeket az általa megadott szállítási címen átvenni, a termék(ek) vételárát és a szállítási költséget a kiválasztott fizetési módon megfizetni. A Megrendelő hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben Megrendelőt terhelik. A Termék újraküldését minden esetben előre utalás esetén biztosítjuk.

Szállítmányozási partnereink:

SPRINTER FUTÁRSZOLGÁLAT KFT.2351 Alsónémedi, Tankcsapda utca 2.

LDTRANS LOGISZTIKAI KFT.6500 Baja, Kálvária utca 55.

 Pick PackPont-on történő átvétel

A Pick Pack Pont-szolgáltatás költség- és idő hatékony kézbesítési megoldást kínál az online vásárlók számára. Ügyfeleink kényelmesen, és gyorsan vehetik át rendeléseiket, igazodva napjuk menetéhez.

Az átvevőpontok teljes listáját az alábbi linken érheti el: https://www.pickpackpont.hu/

Hogyan működik?

Vásároljon interneten terméket, majd a kézbesítési opciók során válassza ki a legközelebbi Pick PackPont-ot! Figyelem! Pick Pack Pontra maximum 20 kg össztömegű csomagot kérhet, azaz legfeljebb 15 db normál(0,75l-es) palackot.

A rendelést követően e-mail üzenetben értesítést küldünk arról, hogy mikor adja át a csomagot a Pick Pack Pont logisztika részére. A csomag útját nyomon követheti a webáruház által megadott azonosító kód/csomagszám megadásával.

Értesítést kap, amikor a csomagja megérkezik a választott Pick Pack Pontra.

A csomag átvételére 5 naptári nap áll rendelkezésére.

 Szállítási díj:

A Pick Pack pontra kért szállítás díjai:25 000 Ft felett díjmentes, 25000Ft-ig fix 2190 Ft, maximum 20 kg kiszállítása lehetséges a Pick Pasck pontokra.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az átvevőnek a csomag átvételét bizonyító aláírás előtt be kell mutatnia a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél), továbbá a hatályos rendeletek szerint amennyiben a csomagot nem a címzett veszi át, úgy közölni kell az átvétel jogcímét is. Abban az esetben, ha a címzett helyett meghatalmazott veszi át a csomagot, akkor két tanú aláírásával ellátott meghatalmazás bemutatása szükséges a Pick Pack Pont átvételi ponton. 

A termék és/vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozó korlátozások
Webáruházunkban csak olyan személyek vásárolhatnak, akik 18. életévüket betöltötték. A webáruházban történő vásárlás a jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) meghatározott módon, elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges. A megrendelés leadásához a Megrendelő részéről szükséges az ÁSZF elfogadásáról és az abban foglaltak szerint a betöltött 18. életévről történő nyilatkozat.

Kérjük, megrendelése leadásakor vegye figyelembe, hogy fiatalkorú nem vehet át olyan rendelést, amelyben szeszesital szerepel, vagyis csomagjának átvételekor a futárszolgálat munkatársának és a Pick Pack Pont alkalmazottjának is meg kell győződnie életkoráról, ehhez kérheti, hogy mutassa meg személyi igazolványát.

 

 • Fizetési módok

 Webáruházunkban történt várárlásainál az alábbi fizetési lehetőségek közül választhat:

 • Banki átutalás

A megrendelése visszaigazolásában küldünk Önnek egy rendelésszámot/díjbekérő szám – kérjük, ezt a számot átutalásának közlemény rovatában tüntesse fel! Amint az összeg a bankszámlánkon jóváírásra került, csomagját átadjuk a futárszolgálatnak.

Az összeget a következő számlára utalhatja:

Bank neve:K&H BANK

Kedvezményezett: Fontányi Borászat  Kft.

Bankszámlaszám: 10402434-50526772-69781007

Közlemény: RENDELÉSSZÁM

 • Készpénzes vagy bankkártyás fizetés személyes átvétel esetén.

Amennyiben csomagját siklósi borászatunkba  veszi át, lehetősége van a vételárat készpénzzel vagy bankkártyával is kiegyenlíteni.

 

 1. Észrevételeivel, panaszával az alábbi szervekhez fordulhat:

Békéltető testületi eljárás

Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy az Ön által a kérelemben megjelölt Békéltető

Testülethez fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület – kivéve, ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér – a meghallgatást személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai

eszköz útján online formában tartja meg (a továbbiakban: online meghallgatás).

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében kötelesek vagyunk a békéltető testület felhívására határidőn belül

válasziratunkat megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról

szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított

 személy részvételét biztosítani köteles. Az online meghallgatáson a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha a fogyasztó

 személyes meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu


Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Budapest

Elérhetőség:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Pécs
Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye

Elérhetőség:
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: baranyabekeltetes.hu

  

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Miskolc
Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye

Elérhetőség:
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám: 06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: bekeltetes.borsodmegye.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Szeged
Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye

Elérhetőség:
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@cskik.hu
Honlap: bekeltetes-csongrad.hu

  

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Székesfehérvár
Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye

Elérhetőség:
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Győr
Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye

Elérhetőség:
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: bekeltetesgyor.hu

  

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Debrecen
Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Elérhetőség:
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: hbmbekeltetes.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Pest Vármegye

Elérhetőség:
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap:
panaszrendezes.hu

Békéltető Testületi eljárás fogyasztónak nem minősülő személyek esetén

A fogyasztóvédelmi törvény alapján a Békéltető Testületi eljárás tekintetében fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A fogyasztói minőség fennállását a Békéltető Testület jogosult ellenőrizni és vizsgálni. Az eljárás szabályaira a Békéltető Testület alatt írt szabályok az irányadóak.

 

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat

 ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

 

Észrevétellel, panasszal élhet:

Siklós város jegyzője
Polgármesteri Hivatal
7800 Siklós, Kossuth tér 1.
Tel.: 72/579-515

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete
7621 Pécs, Apáca u. 15.
Tel.: 72/211-399

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
Békéltető testülete
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Tel.: 72/507-149

 

 1. A szerződéskötést követő telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz használati díjára vonatkozó szabályok:

Korm.r. 6.§ Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít. A vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. A webáruház ügyfélszolgálati telefonszáma normál hívásdíjú telefonszám: +36 303624962.

Korm.r. 7.§(1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel.

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

 1. A megrendelés módja

Lehetősége van vásárolni a webáruházunkban található termék(ek) kiválasztásával, kosárba helyezésével és a megrendelés elküldésével. A vásárlás a webáruházban regisztráció nélkül is. Lehetséges, azonban, ha több alkalommal is szeretne rendelést leadni, praktikus lehet a regisztráció elvégzése. Ezt az első vásárlás során az adatai kitöltése után a „Fiók létrehozása” rubrika bejelölésével, és egy jelszó megadásával teheti meg. A webáruházunkban vásárlók, és regisztrálók a regisztráció során kötelesek pontos és valós adatokat megadni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

A vásárlás menete

1) Termék kiválasztása és kosárba helyezése
A kiválasztott termékek megvásárlását a Kosárba gombra való kattintással kezdeményezheti.

2) Kosár megtekintése
A kosár tartalma azonnal megtekinthető, miután árut helyez bele.

A Kosárban a kiválasztott termékek és az aktuális végösszeg – böngészés közben is – nyomon követhető (a Kosár gombra kattintva), illetve tetszés szerint módosítható, törölhető.

3) Továbblépés a pénztárhoz

A böngészés befejezése után a megrendelés véglegesítése következik. Ha a Kosár menüpontra kattint, az ekkor megjelenő „Továbblépés a pénztárhoz” gomb megnyomásával juthat el a számlázási és szállítási adatok megadásához.

4) Adatok kitöltése

A megrendelés mindaddig nem kerül feldolgozásra, amíg a számlázáshoz és kiszállításhoz szükséges adatait nem adta meg. Hogy csomagja akadály nélkül célba érjen, kérjük, pontosan töltse ki a szállítási címet! Különösen fontos, hogy olyan címet és (mobil) telefonszámot adjon meg, amelyen napközben is el lehet érni! A szállításra kerülő termékekről tételes számlát küldünk, amelyen a címe megegyezik a szállítási címmel. Amennyiben a szállítási cím és a számlázási cím nem azonos, kérjük, töltse ki a számlázási adatokat is! Ebben az esetben a számlán az itt feltüntetett adatok fognak szerepelni. Az adatok kitöltésével, így ráutaló magatartással kifejezetten hozzájárul adatai kezeléséhez. Az adatok kezeléséhez kapcsolódó részletes tájékoztatónkat itt is elérhet: Adatvédelmi tájékoztató .

Amennyiben korábban már regisztrált az oldalunkon, és bejelentkezett, az adatokat automatikusan kitölti a rendszer. Kérjük, minden esetben ellenőrizze az adatok pontosságát!

5) Fizetési mód kiválasztása
A számlázási és szállítási adatok megadása után a képernyő alján választhatja ki a szállítási és a fizetési módot.

6) Rendelés elküldése
A megrendelést a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával véglegesítheti és küldheti el.

7) Megadott e-mail cím megtekintése
A rendelés leadásáról és elfogadásáról visszaigazoló e-mailben tájékoztatjuk.
Ha vállalt rendelésből eredő kötelezettségünket készlethiány miatt nem tudjuk teljesíteni, erről haladéktalanul tájékoztatjuk e-mailben.

8) Megrendelést megerősítő válasz e-mail elküldése
A megrendelés elküldése után a megadott e-mail címre igazolást küldünk a rendelés részleteiről.

A megrendelés módosítására, illetve törlésére ekkor még van lehetősége, melyben a módosítandó/törlendő rendelés adatainak (eredeti rendelés visszaigazolásának időpontja, megrendelő adatai) megadása van szükség.

A megrendelés feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-16 óra között történik. Ezen az időponton túl is van lehetőség a megrendelés leadására, amely ebben az esetben az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Megrendelése akkor lép életbe, ha arról visszaigazolást kap e-mailben. A megrendelést  a webáruház működtetője csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot helyesen adja meg. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A megrendelésekről Ön először egy automata rendszer által generált visszaigazoló e-mailt kap. Ez annyit jelent, hogy megrendelése beérkezett hozzánk. Kérjük, nézze át, hogy az ebben található adatok (név, szállítási cím, telefonszám) helyesek-e! Ha téves adatot talál, kérjük azonnal jelezze nekünk a fontanyibor@gmail.com e-mail címen! Ha nem kapja meg ezt az e-mailt a megrendelését követő 24 órán belül, kérjük jelezze felénk!

A megrendeléséről ezt követően kapni fog egy második e-mailt, amelyben visszaigazoljuk az Ön megrendelését és kiállítjuk a díjbekérőt.

Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

Megrendelés módosítása vagy lemondása

Megrendelését módosíthatja vagy lemondhatja az ügyfélszolgálatunknak küldött e-mailben(info@fontanyiboraszat.hu) a megrendelés leadásától számított maximum 24 órán belül. Regisztrált vásárlóink a megrendeléseik állapotát figyelemmel kísérhetik a ‘Fiókom’ menüpontban.

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

 • Elállási jog

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga.

A megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül a vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától, visszaküldheti a megrendelt terméket. Ebben az esetben Fontányi Borászat Kft.

köteles a kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak. A visszatérítés a szállítási költségre is vonatkozik, azonban a termék visszajuttatásának költsége a vevőt terheli.

Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban lásd:

Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete.

Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelme a 14 munkanap beszámításakor. A levelet lehetőleg ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A fogyasztó az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni a terméket a webshopnak. A visszaküldéssel felmerülő postai költségek a vásárlót terhelik.

 A terméket ne utánvéttel küldje vissza! Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is vevőt terheli!

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, alábbi minta felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel:

 Fontányi Borászat Kft 7800 Siklós, Iskola utca 15. vagy  info@fontanyiboraszat.hu

Nyilatkozat tartalma elálláshoz

Címzett: Fontányi Borászat Kft.

Cím: 7800 Siklós, Iskola utca 15.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/Átvétel időpontja:

Fogyasztó neve:

Fogyasztó címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

Fogyasztó(k) aláírása:

Kelt:

 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a Fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteleselektronikus adathordozón visszaigazolni.

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a  megrendelt termék kiszállításának  díját is .A visszaküldési díjat a fogyasztó fizeti . Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni.

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy

Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt

esetekben: a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését

követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a

fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 1. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem

befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 1. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett

kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére

szabtak; d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; e) olyan zárt csomagolású

termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után

nem küldhető vissza; f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően

 elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges

értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a

felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a

megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; h)olyan vállalkozási szerződés esetében,

amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy

karbantartási munkálatok elvégzése céljából; i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint

számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a

csomagolást felbontotta; j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések

kivételével; k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; l) lakáscélú szolgáltatás kivételével

szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős

tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben

meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott

digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével

kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul

vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Nem vonatkozik az elállási jog az átvétel után (már a vevőnél) megsérült termékekre.

Már kiszállított, de hibás teljesítésű (hibás összeállítású, vagy a szállítás során elromlott) tételek esetén, szavatossági/jótállási igények teljesítésével kapcsolatban Szolgáltató a visszaszállítását vállalja (Korm.r.24.§).

Amennyiben a termékről a doboz felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 14 napos cserelehetőséget biztosítunk.Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.

Abban az esetben, ha a vevő a bort kibontotta, és nem sikerült tisztázni a reklamáció okát, a Fontányi Borászat Kft. nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a vásárlónak, a vevő költségére.

 

Kellékszavatosság

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja

 vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás és garancia

Hibás teljesítés esetén szolgáltatók jótállásra kötelesek. Jótállás érvényesítési határidő a termékek átvétele utáni 14 naptári napon belül.
A hibás teljesítés a helyes összeállítású tételek újra kiszállításával kimenthető. Fogyasztó választhatja a tételek díjának visszafizetését is ,
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után – és a szállítónak a fogyasztótól való eljövetele után – keletkezett.

Termékeinket a gyártók által biztosított, a Fogyasztóvédelmi Törvényben előírtakkal összhangban lévő jótállási feltételekkel hozzuk forgalomba.

Nem áll módunkban a jótállást érvényesíteni a következő esetekben:

 • ha a palackban borkő, színkiválásból adódó lerakódás látható;
 • ha a boron színhiba látható, de a borospalack nyitott állapotban van;
 • ha a termék sértetlen átvételét igazoló dokumentum aláírása után a vásárló külsérelmi hibára hivatkozik.

Jótállási igény benyújtásának feltétele: ha a kiérkezett tételek (termékek) nem használhatóak (gyártási hibások, vagy szállítás közben elromlottak), és e tekintetben egyértelműen megállapíthatóan a Szállítót vagy Forgalmazót terheli felelősség.

Kellék-/termék-szavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthető.
Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása 19/2014(IV.29) NGM.r. szerint nem fogyasztóvédelmi panasznak minősül. Rendelet szerint szavatossági igényéhez a létrejött fogyasztói szerződést a fogyasztónak kell bizonyítania, az eredeti ÁFA-s számla bemutatásával. A szavatossági igényről jegyzőkönyvet kell felvenni. A szavatossági eljárást e rendelet 4.§-a részletesen leírja.
Felhívjuk figyelmét, hogy a 45/2014(II.26)Korm.r.29.§ alapján a Vásárló a Korm.e.20.§ pontban adott elállási jogával nem élhet olyan termék megrendelése esetében, amelyet a Vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésének megfelelően állítottak elő.

 

Fogalmak

Felek: Eladó(webáruház működtetője) és Vevő(Megrendelő) együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: https://www.fontanyiboraszat.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz

különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai

 jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a honlap kínálatában szereplő, a honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Elérhetőségeink:

Észrevételeivel, kérdéseivel, esetleges panaszával keressen minket az alábbi elérhetőségeinken!

Postacímünk: Fontányi Borászat Kft.

7800 Siklós, Iskola utca 15.

Telefonszámunk: 30/3624962

E-mail cím:info@fontanyiboraszat.hu

FONTÁNYI BORÁSZAT

‘A szőlő és a bor évezredek óta kultikus módon kapcsolódik az ember létezéséhez, a mi dolgunk, hogy minden évben a lehető legjobbat alkossuk belőle”
Lapozzunk Felső